REFUND & RETURN POLICY

ATENTION: Following Refund and Return Policy applyes only to products that are made and shipped by DANIUS. Manufacturers, whose products can be found in my store, has their own return policy.

1 SECTION – Returns
Our policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately we can’t offer you a refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Additional non-returnable items:
Downloadable content

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

There are certain situations where no refunds are granted:

  • Goods with obvious signs of use;
  • Any item not in its original condition, is damaged or missing parts for reasons not due to our error;
  • Any item that is returned more than 14 days after delivery.

2 SECTION – Refunds
Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.
If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

3 SECTION  – Late or missing refunds
If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.
Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.
Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.
If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us via “CONTACT ME” option in the top meniu.

4  SECTION – Sale items
Only regular priced items may be refunded, unfortunately sale items cannot be refunded.

5 SECTION – Exchanges
We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us via “CONTACT ME” and send your item back using address found on your package.

6 SECTION – Shipping
To return your product, you should mail your product back using address found on your package.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you, may vary.

If you are shipping an item over $55, you should consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

7 SECTION – Damaged package and goods
Although we package goods reliably, but we can not guarantee that the goods will arrive safely and intact. Therefore we can not take responsibility and replace goods that are damaged during delivery (shipping).

And please do not hesitate to contact DANIUS if you have any questions. I am really willing to solve any issue in an appropriate manner for both sides.

Thank you,
DANIUS

PREKIŲ GRĄŽINIMO POLITIKA

DĖMESIO: žemiau pateikta „Prekių grąžinimo politika“ taikoma tik toms prekėms, kurios pagamintos ir išsiųstos DANIAUS (žymima DANIUS Tac origin). Kiti gamintojai, kurių produkciją rasite mano parduotuvėje, taiko savo „Prekių grąžinimo politiką“.

1 SKIRSNIS – Prekės grąžinimas
Mūsų grąžinimo politika trunka 14 dienų. Jei 14 dienų praėjo nuo jūsų pirkimo, deja, mes negalime Jums pasiūlyti kompensacijos arba pakeisti prekės.

Kad būtų galima pasinaudoti grąžinimu, Jūsų prekė turi būti nenaudota ir tokios pat būklės, kokią gavote. Taip pat turi būti originalioje pakuotėje.

Negrąžinamos prekės:
Parsiunčiamas turinys.

Norėdami atlikti grąžinimą, mes reikalaujame pateikti kvitą (išrašą) arba kitą pirkimo įrodymą.

Yra tam tikrų atvejų, kai pinigų grąžinimas už pirkinį netaikomas:

  • Prekės su akivaizdžiais naudojimo požymiais;
  • Daiktas originalios būklės, arba jis sugadintas, trūkstamos dalys ne dėl mūsų klaidos;
  • Daiktas, kuris yra grąžinamas po daugiau nei 30 dienų po pristatymo

2 SKIRSNIS – Pinigų grąžinimas
Kai iš Jūsų gausime grąžinamą prekę ir ji bus patikrinta, mes atsiųsime Jums laišką pranešantį, jog gavome jūsų grąžinamą prekę. Taip pat Jums pranešime apie pinigų grąžinimo patvirtinimą arba atmetimą.
Jei pinigų grąžinimas bus patvirtintas, per trumpiausią laiko tarpą pinigai bus grąžinami tokių būdu, kokiu buvo atliktas mokėjimas.

3 SKIRSNIS – Vėluojantis arba dingęs pinigų grąžinimas
Jei negavote grąžinamų pinigų, pirmiausia patikrinkite savo banko sąskaitą dar kartą.
Toliau susisiekite su savo banku. Dažnai grąžinimas užtrunka, kol bankas apdoroja duomenis ir grąžinamoji suma pasirodo gavėjo sąskaitoje.
Jei po aukščiau išvardintų veiksmų grąžinamoji suma nepasirodė Jūsų sąskaitoje, prašome susisiekti su mumis naudodami „SUSISIEKITE“ parinktį pagrindiniame meniu viršuje.

4 SKIRSNIS – Išparduodamos prekės
Tik reguliariai parduodamos prekės gali būti grąžinamos. Išparduodamų prekių, deja, grąžinti negalite.

5 SKIRSNIS – Prekės keitimas
Mes keičiame tik tas prekes, kurios yra defektyvios arba pažeistos. Jei tokią prekę reikia pakeisti, prašome, susisiekite su mumis naudodami „SUSISIEKITE“ parinktį pagrindiniame meniu viršuje.

6 SKIRSNIS – Grąžinamos prekės siuntimas
Norėdami grįžti prekę, turėtumėte ją siųsti paštu atgaliniu adresu, esančiu ant gautos prekės pakuotės.

Grąžinamos prekės siutimo išlaidos apmokamos Jūsų sąskaita. Siuntimo išlaidos yra negrąžinamos. Prekės siuntimo išlaidos bus išskaičiuotos iš Jums grąžinamos sumos ir grąžinama suma atitiks tik prekės kainą (be siuntimo išlaidų).

Priklausomai nuo to, kur jūs gyvenate, keičiamos prekės atvykimo laikas gali kisti.

Jei Jūs siunčiate prekę (prekes), kurios (kurių) vertė yra didesnė nei 45 Eu, apsvarstykite galimybę įsigyti prekės draudimą ir / arba sekimo numerį. Mes negalime garantuoti, jog tikrai gausime jūsų siunčiamą prekę.

7 SKIRSNIS – Sugadinti siuntiniai
Nors siunčiamas prekes supakuojame patikimai, tačiau negalime užtikrinti, jog prekės jus pasieks saugiai ir nesugadintos. Todėl negalime prisiimti atsakomybės ir pakeisti prekių, kurios buvo sugadintos pristatymo metu.

Prašau, nedelsti ir susisiekti su DANIUS jei kils klausimų ar nesklandumų ir problemą išspręsime abiems pusėms priimtinu būdu.

Ačiū,
DANIUS