PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Bendros nuostatos
Ši svetainė yra valdomas „DANIUS“. Visoje svetainėje, terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia DANIUS. DANIUS pateikia šią svetainę, įskaitant visą informaciją joje, priemones ir teikiamas paslaugas Jums, vartotojui sutikus su pateiktais terminais, sąlygomis, politika ir pranešimais žemiau.

Apsilankę mūsų svetainėje ir / ar įsigyti ką nors iš mūsų, Jūs sutinkate būti saistomos šių terminų ir sąlygų („Paslaugų teikimo sąlygos“, „sąlygos“), įskaitant ir papildomas sąlygas čia ir / ar pasiekiamas per nuorodą. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės vartotojams, įskaitant, be apribojimų, vartotojams, kurie yra lankytojai, pardavėjai, pirkėjai, tarpininkai ir / arba autorinio turiai.

Prašome atidžiai perskaityti šias Paslaugų teikimo sąlygas prieš naudojantis ar registruojantis mūsų svetainėje. Prisijungdami arba naudodami bet kurį svetainėje dalį, jūs sutinkate būti saistomos šių paslaugų teikimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, Jūs negalite naudotis mūsų svetaine arba bet kokia jos teikiama paslauga. Jei šios paslaugų teikimo sąlygos yra laikomos pasiūlymu, tai jo priėmimas yra aiškiai apribotas šiose paslaugų teikimo sąlygose.

Paslaugų teikimo sąlygos taikomos bet kurioms naujoms funkcijoms ar priemonėms, kuriomis bus papildyta svetainė ateityje. Visada šiame puslapyje skelbiama Paslaugų teikimo sąlygų redakciją yra naujausia. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pataisyti ar pakeisti bet kuria šių paslaugų teikimo sąlygų dalį. Jūsų asmeninė atsakomybė patikrinti šį puslapį periodiškai, kad nepraleisti pakeitimų. Tolesnis Jūsų naudojimasis svetaine po pakeitimų reiškia sutikimas su sąlygomis ir pakeitimais.

1 SKIRSNIS – Internetinės parduotuvės sąlygos
Sutikdami su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, Jūs patvirtinate, kad esate pilnametis pagal tos valstybės / valstijos ar provincijos įstatymus, kurioje dabar gyvenate, arba Jūs patvirtinate, jog Jūsų tėvai / globėjai davė sutikimą naudotis mūsų internetine parduotuve.

Jums draudžiama naudoti mūsų produktus ar prekes nelegaliems ar neleistiniems tikslams, taip pat atsižvelgiant į paslaugas, pažeisti įstatymus (įskaitant, bet neapsiribojant, autorinių teisių įstatymu).

Jums draudžiama skleisti piktybines programas mūsų svetainėje, bandyti į ją įsilaužti ar kitaip ją paveikti / pakeisti.

Šių sąlygų pažeidimas reikš nedelsiantį Jums teikiamų paslaugų nutraukimą.

2 SKIRSNIS- Bendros sąlygos
Mes pasiliekame teisę atsisakyti teikti paslaugas bet kam ir bet kada nepateikdami tokio mūsų sprendimo priežasties.

Jūs sutinkate ne dubliuoti, nekopijuoti, ne per parduoti ar kitaip netinkamai naudoti mūsų teikiamas paslaugas, priėjimą prie jų ar teisę į jas tremtiesiems asmenims, be mūsų raštiško leidimo.

Skirsnių antraštės šioje sutartyje yra naudojamos tik dėl patogumo ir šių sąlygų neapriboja ir neįtakoja.

3 SKIRSNIS – Informacijos tikslumas ir išsamumas
Mes nesame atsakingi, jei informaciją šioje svetainėje nėra tiksli, išsami ir aktuali. Šioje svetainėje medžiaga pateikiama tik bendro pobūdžio ir ja neturėtų būti remiamasi kaip vieninteliu pagrindu priimant sprendimus. Galite kreiptis dėl informacijos patikslinimo. Bet koks rėmimasis šioje svetainėje skelbiama medžiaga yra laikoma Jūsų pačių rizika.

Mes neįsipareigojame keisti informacijos, skelbiamos mūsų svetainėje, kuri gali būti netiksli, arba laikui bėgant tapti netiksli. Bet kokius keitimus ar patikslinimus mes galime atlikti be išankstinio perspėjimo. Jūsų pareiga pasitikrinti, ar svetainėje pateikta informacija buvo keista / atnaujinta / pataisyta.

4 SKIRSNIS – Paslaugų ir kainų keitimas
Produktų kainos mūsų svetainėje gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Mes pasiliekame teisę keisti, nutraukti ar papildyti teikiamas paslaugas (ar jų dalį, dalis) bet kada ir be išankstinio perspėjimo.

Mes nebūsime atsakingi prieš jus ar trečiasis šalis dėl pakeitimų svetainėje, kainų pakeitimo, paslaugų nutraukimo ar jų keitimo.

5 SKIRSNIS – Prekės ir paslaugos
Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti prieinamos tik šioje internetinėje svetainėje. Šie produktai ar paslaugos gali turėti ribotą kiekį ir gali būti grąžinti ar pakeisti tik atsižvelgiant į mūsų „Prekių grąžinimo politika“.

Mes padarėme viską, kad nuotraukos ir spalvos mūsų svetainėje būtų rodomos teisingos. Tačiau negalime užtikrinti, kad jūsų kompiuteris atkurs jas tokias, kokias mes jas pateikėme.

Mes pasiliekame teisę apriboti prekių pardavimą, teikiamas paslaugas tam tikriems žmonėms, šalims ar regionams. Šia teise galime pasinaudoti konkrečiais ar bendrais atvejais. Mes pasiliekame teisę apriboti, nutraukti, keisti parduodamas prekes ir teikiamas paslaugas. Savo nuožiūra, be išankstinio perspėjimo galime keisti prekių aprašus ir kainas.

Mes negarantuojame, kad visų produktų, informacijos, ar kitos įsigytos ar gautos paslaugos kokybė patenkins Jūsų lūkesčius, ar, kad bet kokios klaidos bus ištaisytos.

6 SKIRSNIS – Paskyros ir atsiskaitymo informacijos tikslumas
Mes pasiliekame teisę atmesti bet kokį Jūsų užsakymą prekei ar paslaugai. Savo nuožiūra galime apriboti parduodamų prekių kiekį vienam asmeniui, įmonei ar prekių kiekį užsakyme. Šie apribojimai gali būti pritaikyti konkrečiai vartotojo paskyrai, mokėjimo sąskaitai ar gavėjo adresui. Imdamiesi šių apribojimu, mes galime Jus įspėti elektroniniu paštu, žinute ar telefonu prieš įvykdydami Jūsų užsakymą. šių priemonių galime imtis tai atvejai, kai mums atrodo, jog užsakymai atliekami platintojų, per-pardavėjų ar prekeivių.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją visiems užsakymams mūsų parduotuvę. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujina savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant Jūsų elektroninio pašto adresą, kad mes galėtume tinkamai su Jumis susisiekti ar tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymus.

Daugiau informacijos rasite mūsų „Prekių grąžinimo politikos“ dokumente.

7 SKIRSNIS – Pagalbinės / alternatyvios priemonės / funkcijas
Mes galime Jums suteikti prieigą naudotis trečiųjų šalių įrankiais (programomis, mokėjimo sistemomis), kurių mes nevaldome ar nekontroliuojame.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes teikiame prieigą prie tokių priemonių „kokios jos yra“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų, ir be raginimo. Mes neturėsime nieko bendra, su Jūsų pasirinkimu naudotis šiomis priemonėmis.

Jūsų pasirinkimas naudotis šiomis priemonėmis yra Jūsų pačių rizika ir nuožiūra. Jūs turite būti tikri, jog esate susipažinę su šių priemonių naudojimosi principais ir šių priemonių tiekėjų paslaugų teikimo politika.

Ateityje, savo puslapyje, mes galime pasiūlyti naujų trečiųjų šalių teikiamų priemonių ar funkcijų. Šioms naujoms priemonėms ir funkcijoms taip taikomos šios Paslaugų teikimo sąlygos.

8 SKIRSNIS – Nuorodos į trečiąsias šalis
Tam tikras turinys, produktas ar paslauga, prieinama mūsų svetainėje gali būti papildyta trečiųjų šalių teikiama medžiaga ar informacija.

Nuorodos į šią informaciją, pateikiamos mūsų puslapyje, gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, su kuriomis mes nesame susiję. Mes neatsakome už šokių svetainių turinį, vertinimą ar pateikiamos informacijos tikslumą trečiųjų šalių svetainėse. Taip pat neprisiimame atsakomybės už paslaugas ir prekes, parduodamas ar teikiamas trečiųjų šalių svetainėse.

Mes neatsakome, jei patirtumėte žalą ar nuostolius. kuriuos Jūs galite patirti pirkdami prekes ar paslaugas, pervesdami pinigus, sudarydami sandorius trečiųjų šalių svetainėse. Prašome gerai susipažinti su trečiųjų šalių paslaugų teikimo politika, praktika prieš sudarant sandorius. Nusiskundimai, reikalavimai ar klausimai, susiję su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, turėtų būti nukreipti tiesiai jiems.

9 SKIRSNIS – Skaitytojų komentarai, atsiliepimai, vertinimai ir pareiškimai
Jei, mūsų prašymu, Jūs atsiųsite mums tam tikrą medžiagą ar informaciją (pvz. konkursui) arba, savo iniciatyva, atsiųsite kūrybines idėjas, pasiūlymus, brėžinius ar kitokią medžiagą (toliau „komentarus“) internetu, elektroniniu paštu, paštu, siunta ar kitaip, Jūs sutinkate, kad mes galime bet kada, be apribojimų, redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, išversti ir kitaip naudoti ją bet kokiame kontekste. Mes nesame ir nebūsime įsipareigoję (1) išlaikyti bet kokius komentarus konfidencialius; (2) kompensuoti juos; arba (3) reaguoti / atsakyti į bet kokius komentarus.

Mes galime, tačiau neprivalome, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris mūsų nuožiūra, yra neteisėtas, užgaulus; arba grasinančio, šmeižikiško, įžeidžiančio, pornografinio, nepadoraus; arba kitokio netinkamo pobūdžio; arba pažeidžiančio kitų šalių intelektualinę nuosavybę arba šias Paslaugų teikimo sąlygas.

Jūs sutinkate, jog jūsų komentarai nepažeis trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorines, prekės ženklo, privatumo, asmeninės informacijos, privatumo ar nuosavybės. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentarai nebus šmeižikiški, amoralūs, nepadorūs ar užkrėsti kenkėjiška programa, kuri gali sutrikdyti / paveikti paslaugos teikimą ar svetainės veiklą. Jūs negalite naudoti netikro el. pašto adreso, netikros / svetimos tapatybės, ar informacijos, kuri gali suklaidinti mus ar trečiąsias šalis. Jūs esate asmeniškai atsakingas už bet kokius Jūsų komentarus ir jų tikslumą. Mes nepriimame ir neprisiimsime jokios atsakomybės už Jūsų ar trečiųjų šalių pateiktus komentarus.

10 SKIRSNIS – Asmeninė informacija
Jūsų asmeninė informaciją, pateiktą mūsų / per mūsų svetainę reglamentuoja mūsų „Privatumo politika“. Peržiūrėti ją galite čia – „Privatumo politika“.

11 SKIRSNIS – Klaidos, netikslumai ir neatitikimai
Kartais mūsų svetainėje ar paslaugoje gali būti informacijos, kurios turinyje pasitaikys rašybos klaidos, netikslumai ar neatitikimai, kurie gali būti susiję su produkto aprašymu, jo kaina. taip pat tokie netikslumai gali pasitaikyti mūsų skelbiamoje reklamoje, pasiūlymuose, pristatymo trukmės ir įkainių aprašyme, produktų kiekiuose sandėlyje. Mes pasiliekame teisę, be išankstinio perspėjimo (ir po Jūsų užsakymo) ištaisyti šias klaidas, netikslumus ar neatitikimus; sustabdyti, atšaukti, papildyti, pakeisti paslaugas / užsakymus, jei juose skelbiama informacija yra netiksli.

Mes neįsipareigojame papildyti, pakeisti, iš dalies pakeisti arba patikslinti informaciją paslaugoje (arba jos aprašyme), įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Apie šiuos pakeitimus bus / gali būti / gali nebūti skelbiama mūsų svetainėje.

12 SKIRSNIS – Draudžiamas naudojimas
Be kitų draudimų, kurie išdėstyta Paslaugų teikimo sąlygose, Jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) bet kokiems neteisėtiems tikslams; (b) raginti kitus atlikti ar dalyvauti bet kokioje neteisėtoje veikloje / veikoje; (c) pažeisti bet kokias federalines, regionų ar šalies norminių aktų taisykles, įstatymus; arba vietos potvarkius; (d) raginti pažeisti, pažeisti mūsų ar kitų intelektuoalinės nuosavybės teises; (e) priekabiauti, užgaulioti, įžeidinėti, žaloti, šmeižti, menkinti, bauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, tautybės, rasės, amžiaus, tautybės, ar negalios; (f) skelbti klaidingą, klaidinančią, netikslią, melagingą informaciją; (g) įkelti arba perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjiškas programas / kodus, kurie bus arba gali būti naudojama daryti įtaką mūsų ar kitų svetainių, serverių, Interneto funkcionalumui; (h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; (i) platinti šlamštą, apgavystes; (j) nepadoriems, amoraliems tikslams; (k) trukdyti ar apeiti paslaugų saugumo savybes mūsų ar kitų svetainėse, serveriuose, Internete. Mes pasiliekame teisę nutraukti Jums teikiamą paslaugą, jei pažeisite šiuos draudimus.

13 SKIRSNIS – Grantijų apribojimai; Atsakomybės apribojimai
Mes negarantuojame, neteigiame, netvirtiname jog mūsų teikiama paslauga Jums bus nepertraukiama, įvykdyta laiku, saugiai ir be klaidų.

Mes negarantuojame, kad rezultatai, kurie gali būti gauti iš naudojantis mūsų paslaugomis bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui, ją visai nutraukti bet kuriuo metu, be išankstinio įspėjimo.

14 SKIRSNIS – Severability
Tuo atveju, kai bet kuri iš šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostata yra įrodyta negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia neįgyvendinama nuostatos dalis turi būti atskirta nuo šių Paslaugų teikimo sąlygų. Tokios nuostatos atskyrimas neturi įtakos likusioms Paslaugų teikimo sąlygų nuostatoms.

15 SKIRSNIS – Nutraukimas
Šios Paslaugų teikimo sąlygos yra veikiančios tol, kol yra nutraukiamos arba mūsų, arba jūsų, arba bendru sutarimu. Jūs galite nutraukti šias Paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu, apie tai pranešdama mums. Šiame pranešime turi būti nurodyta, jog nebesinaudojate mūsų paslaugomis, arba nustojate naudotis mūsų svetaine.

Jums pažeidus bet kurį šių Paslaugų teikimo sąlygų punktą, mes pasiliekame teisę vienašališkai nutraukti šį susitarimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Jūs liksite atsakingas už visas mūsų patirtas finansines išlaidas, kurias sukels jūsų pažeidimas; ir / arba atitinkamai Jūsų prisijungimas prie mūsų svetaines bus apribotas / panaikintas.

16 SKIRSNIS – Benrai
Šios paslaugų teikimo sąlygos, bet kokie jų papildymai bei susiję dokumentai yra abipusis mūsų ir Jūsų susitarimas. Šis susitarimas yra viršesnis už visus žodinius, raštiškus susitarimus tarp mūsų ir Jūsų, sudarytus iki šio.

Bet kokie šios Paslaugų teikimo sutarties aiškinimo neaiškumai negali būti naudojami prieš ją rengiančią pusę.

17 SKIRSNIS – Įstatymų pagrindas
Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms ir bet kokie atskiriems susitarimai, kuriais mes suteiksime Jums Paslaugas, yra taikomi svetainės šalies įstatymai.

18 SKIRSNIS – Pasikeitimai
Naujausią šių Paslaugų teikimo sąlygų versiją galite peržiūrėti šiame puslapyje (esamas).

Mes pasiliekame teisę keisti šias Paslaugų teikimo sąlygas bet kuriuo metu, todėl prašome jas peržiūrėti dažnai. Pakeitimai ir patikslinimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo svetainėje. Darydami esminius pokyčius šioje politikoje, mes Jus informuosime, kad ji buvo atnaujinta.

19 SKIRSNIS – Kontaktinė informacija
Klausimai apie Paslaugų teikimo sąlygas turi būti siunčiami per „SUSISIEKITE“ parinktį pagrindiniame meniu viršuje.